Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Triển khai nhiệm vụ khai báo y tế và lập hồ sơ sức khỏe điện tử

Học sinh trên địa bàn TP.Hà Nội tiến hành khai báo y tế điện tử. Ảnh: Hải Nguyễn
Học sinh trên địa bàn TP.Hà Nội tiến hành khai báo y tế điện tử. Ảnh: Hải Nguyễn
Học sinh trên địa bàn TP.Hà Nội tiến hành khai báo y tế điện tử. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top