LĐLĐ THỪA THIÊN - HUẾ:

Triển khai Nghị quyết 54 sâu rộng tới các cấp công đoàn

Bà Nguyễn Khoa Hoài Hương - Chủ tịch LĐLĐ Thừa Thiên - Huế phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PĐ.
Bà Nguyễn Khoa Hoài Hương - Chủ tịch LĐLĐ Thừa Thiên - Huế phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PĐ.
Bà Nguyễn Khoa Hoài Hương - Chủ tịch LĐLĐ Thừa Thiên - Huế phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PĐ.
Lên top