LĐLĐ huyện Đô Lương:

Triển khai mô hình "Sức khỏe của bạn" cho 300 nữ công nhân

Các bác sĩ tư vấn và phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân. Ảnh: VN
Các bác sĩ tư vấn và phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân. Ảnh: VN
Các bác sĩ tư vấn và phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân. Ảnh: VN
Lên top