Công đoàn Y tế Việt Nam - LĐLĐ Thanh Hoá:

Triển khai kế hoạch phối hợp hoạt động

Ký kết giữa hai đơn vị. Ảnh: X.H
Ký kết giữa hai đơn vị. Ảnh: X.H
Ký kết giữa hai đơn vị. Ảnh: X.H
Lên top