Triển khai hỗ trợ người lao động Đà Nẵng gặp khó khăn do COVID-19

BHXH TP.Đà Nẵng đang triển khai hỗ trợ người lao động Đà Nẵng gặp khó khăn do COVID-19. Ảnh: Thu Cúc
BHXH TP.Đà Nẵng đang triển khai hỗ trợ người lao động Đà Nẵng gặp khó khăn do COVID-19. Ảnh: Thu Cúc
BHXH TP.Đà Nẵng đang triển khai hỗ trợ người lao động Đà Nẵng gặp khó khăn do COVID-19. Ảnh: Thu Cúc
Lên top