Triển khai hỗ trợ chính sách cho công nhân bị ảnh hưởng do dịch bệnh

Người lao động làm việc tại Công ty TNHH Kamfung (ở huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa).
Người lao động làm việc tại Công ty TNHH Kamfung (ở huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa).
Người lao động làm việc tại Công ty TNHH Kamfung (ở huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa).
Lên top