thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm việc với LĐLĐ tỉnh Nghệ An:

Triển khai dự án xây dựng thiết chế Công đoàn

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang (giữa) và các đồng chí lãnh đạo Tổng LĐLĐVN khảo sát hoạt động của Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An ngày 6.3. Ảnh: PV
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang (giữa) và các đồng chí lãnh đạo Tổng LĐLĐVN khảo sát hoạt động của Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An ngày 6.3. Ảnh: PV
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang (giữa) và các đồng chí lãnh đạo Tổng LĐLĐVN khảo sát hoạt động của Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An ngày 6.3. Ảnh: PV
Lên top