LĐLĐ THỪA THIÊN - HUẾ:

Triển khai chuyên đề học tập, làm theo tấm gương Bác Hồ

Đồng chi Nguyễn Khoa Hoài Hương - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên - Huế phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PĐ.
Đồng chi Nguyễn Khoa Hoài Hương - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên - Huế phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PĐ.
Đồng chi Nguyễn Khoa Hoài Hương - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên - Huế phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PĐ.
Lên top