Triển khai Chương trình phúc lợi đến đoàn viên công đoàn

Lãnh đạo Công ty cổ phần Dược, thiết bị y tế Sông Hàn tặng quà cho CNLĐ. Ảnh: Lê Như Tùng.
Lãnh đạo Công ty cổ phần Dược, thiết bị y tế Sông Hàn tặng quà cho CNLĐ. Ảnh: Lê Như Tùng.
Lãnh đạo Công ty cổ phần Dược, thiết bị y tế Sông Hàn tặng quà cho CNLĐ. Ảnh: Lê Như Tùng.
Lên top