Triển khai chính sách hỗ trợ NLĐ ở Đà Nẵng gặp khó khăn do COVID-19

Nhiều người lao động Đà Nẵng bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Ảnh: Thu Cúc
Nhiều người lao động Đà Nẵng bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Ảnh: Thu Cúc
Nhiều người lao động Đà Nẵng bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Ảnh: Thu Cúc
Lên top