Triển khai các hoạt động hướng về cơ sở

Cán bộ Công đoàn phát biểu tại buổi khảo sát. Ảnh: CĐHN
Cán bộ Công đoàn phát biểu tại buổi khảo sát. Ảnh: CĐHN
Cán bộ Công đoàn phát biểu tại buổi khảo sát. Ảnh: CĐHN
Lên top