Doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19:

Triển khai các giải pháp hỗ trợ

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, từ đầu tháng 3.2020 đến nay, Công ty TNHH May NienHsing (Khu công nghiệp Khánh Phú, Ninh Bình) đã phải cho gần 3.000 công nhân nghỉ việc luân phiên. Ảnh: Nguyễn Trường
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, từ đầu tháng 3.2020 đến nay, Công ty TNHH May NienHsing (Khu công nghiệp Khánh Phú, Ninh Bình) đã phải cho gần 3.000 công nhân nghỉ việc luân phiên. Ảnh: Nguyễn Trường
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, từ đầu tháng 3.2020 đến nay, Công ty TNHH May NienHsing (Khu công nghiệp Khánh Phú, Ninh Bình) đã phải cho gần 3.000 công nhân nghỉ việc luân phiên. Ảnh: Nguyễn Trường
Lên top