LĐLĐ tỉnh Đồng Nai:

Triển khai 1.500 vé xe cho đoàn viên, người lao động về quê đón Tết.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Như Ý ra tận xe tiễn công nhân về đón tết 2019_Ảnh: HAC
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Như Ý ra tận xe tiễn công nhân về đón tết 2019_Ảnh: HAC
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Như Ý ra tận xe tiễn công nhân về đón tết 2019_Ảnh: HAC
Lên top