Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An:

Triển khai 10 hoạt động trong Tháng Công nhân 2021

Hội nghị triển khai Tháng Công nhân năm 2021 của Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An. Ảnh: Hoàng Yến
Hội nghị triển khai Tháng Công nhân năm 2021 của Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An. Ảnh: Hoàng Yến
Hội nghị triển khai Tháng Công nhân năm 2021 của Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An. Ảnh: Hoàng Yến
Lên top