Trích quỹ phúc lợi xây nhà tình thương cho người nghèo

Bà Thu nhận 50 triệu đồng tiền hỗ trợ xây nhà tình thương. Ảnh: Hưng Thơ.
Bà Thu nhận 50 triệu đồng tiền hỗ trợ xây nhà tình thương. Ảnh: Hưng Thơ.
Bà Thu nhận 50 triệu đồng tiền hỗ trợ xây nhà tình thương. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top