Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu nêu sáng kiến nâng cao năng suất lao động

Diễn đàn thảo luận số 4 mang chủ đề “Nâng cao năng suất lao động và đảm bảo công bằng xã hội”. Ảnh PV
Diễn đàn thảo luận số 4 mang chủ đề “Nâng cao năng suất lao động và đảm bảo công bằng xã hội”. Ảnh PV
Diễn đàn thảo luận số 4 mang chủ đề “Nâng cao năng suất lao động và đảm bảo công bằng xã hội”. Ảnh PV
Lên top