Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu nêu sáng kiến nâng cao năng suất lao động

Diễn đàn thảo luận số 4 mang chủ đề “Nâng cao năng suất lao động và đảm bảo công bằng xã hội”. Ảnh PV
Diễn đàn thảo luận số 4 mang chủ đề “Nâng cao năng suất lao động và đảm bảo công bằng xã hội”. Ảnh PV
Diễn đàn thảo luận số 4 mang chủ đề “Nâng cao năng suất lao động và đảm bảo công bằng xã hội”. Ảnh PV
Lên top