Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách hồ chí minh

Trí thức hóa công nhân để tạo sự vững mạnh

Công đoàn Đường sắt Việt Nam bàn giao công trình nước sạch cho công nhân lao động - một hoạt động chăm lo cho 
người lao động dịp Tháng Công nhân năm 2020. Ảnh: Đỗ Hòa
Công đoàn Đường sắt Việt Nam bàn giao công trình nước sạch cho công nhân lao động - một hoạt động chăm lo cho người lao động dịp Tháng Công nhân năm 2020. Ảnh: Đỗ Hòa
Công đoàn Đường sắt Việt Nam bàn giao công trình nước sạch cho công nhân lao động - một hoạt động chăm lo cho người lao động dịp Tháng Công nhân năm 2020. Ảnh: Đỗ Hòa
Lên top