Công ty cổ phần sản xuất hàng thể thao (MXP):

Tri ân thân nhân 4 nghìn người lao động xuất sắc

Ông Nguyễn Tiến Phương - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc thăm hỏi các bậc phụ huynh của người lao động.
Ông Nguyễn Tiến Phương - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc thăm hỏi các bậc phụ huynh của người lao động.
Ông Nguyễn Tiến Phương - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc thăm hỏi các bậc phụ huynh của người lao động.
Lên top