Tri ân các đơn vị đồng hành cùng chương trình Tết Sum vầy

Thường trực LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng tri ân các đơn vị đồng hành cùng chương trình "Tết Sum vầy" Tân Sửu 2021. Ảnh: Thy Vũ
Thường trực LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng tri ân các đơn vị đồng hành cùng chương trình "Tết Sum vầy" Tân Sửu 2021. Ảnh: Thy Vũ
Thường trực LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng tri ân các đơn vị đồng hành cùng chương trình "Tết Sum vầy" Tân Sửu 2021. Ảnh: Thy Vũ
Lên top