Trèo thang làm việc, người đàn ông ngã tử vong

Trung tâm điện tử Trung Nhàn (tại xã Sơn Phú,Hương Sơn, Hà Tĩnh) nơi xảy ra vụ việc thương tâm. Ảnh: P.N
Trung tâm điện tử Trung Nhàn (tại xã Sơn Phú,Hương Sơn, Hà Tĩnh) nơi xảy ra vụ việc thương tâm. Ảnh: P.N
Trung tâm điện tử Trung Nhàn (tại xã Sơn Phú,Hương Sơn, Hà Tĩnh) nơi xảy ra vụ việc thương tâm. Ảnh: P.N
Lên top