“Trên thống nhất chủ trương, dưới khẩn trương, linh hoạt”

Ông Đỗ Đình Trường - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Thép - CTCP (thứ hai từ phải sang) trao hỗ trợ cho NLĐ thực hiện “3 tại chỗ”. Ảnh: CĐCC
Ông Đỗ Đình Trường - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Thép - CTCP (thứ hai từ phải sang) trao hỗ trợ cho NLĐ thực hiện “3 tại chỗ”. Ảnh: CĐCC
Ông Đỗ Đình Trường - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Thép - CTCP (thứ hai từ phải sang) trao hỗ trợ cho NLĐ thực hiện “3 tại chỗ”. Ảnh: CĐCC
Lên top