Trên cả trách nhiệm là tình cảm với người lao động

Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội Đinh Quốc Toản trao hỗ trợ cho công nhân lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19 tại nhà trọ. Ảnh: Hải Anh
Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội Đinh Quốc Toản trao hỗ trợ cho công nhân lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19 tại nhà trọ. Ảnh: Hải Anh
Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội Đinh Quốc Toản trao hỗ trợ cho công nhân lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19 tại nhà trọ. Ảnh: Hải Anh
Lên top