Trên 96.400 cán bộ Công đoàn cơ sở đã được tiêm vaccine phòng COVID-19

Công đoàn trao hỗ trợ Túi An sinh Công đoàn. Ảnh: Kiều Vũ
Công đoàn trao hỗ trợ Túi An sinh Công đoàn. Ảnh: Kiều Vũ
Công đoàn trao hỗ trợ Túi An sinh Công đoàn. Ảnh: Kiều Vũ
Lên top