Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

LĐLĐ TỈNH ĐỒNG THÁP:

Trên 816 triệu đồng hỗ trợ người lao động khó khăn