Trên 800 NLĐ huyện Mê Linh và CĐ Xây dựng Hà Nội nhận hỗ trợ thiết yếu

Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu trao hỗ trợ thực phẩm thiết yếu cho công nhân lao động Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội. Ảnh:N.Anh
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu trao hỗ trợ thực phẩm thiết yếu cho công nhân lao động Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội. Ảnh:N.Anh
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu trao hỗ trợ thực phẩm thiết yếu cho công nhân lao động Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội. Ảnh:N.Anh
Lên top