Trên 6.300 lao động hưởng lợi từ chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên"

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm tập trung về "Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn" của Công đoàn viên chức tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: T. Hằng
Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm tập trung về "Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn" của Công đoàn viên chức tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: T. Hằng
Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm tập trung về "Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn" của Công đoàn viên chức tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: T. Hằng
Lên top