Trên 58 nghìn suất quà tặng con người lao động ngành Dệt may Việt Nam

Công đoàn Tổng Công ty May Nhà Bè chuyển quà tặng cho con cán bộ công nhân viên, người lao động nhân ngày 1.6. Ảnh: CĐN
Công đoàn Tổng Công ty May Nhà Bè chuyển quà tặng cho con cán bộ công nhân viên, người lao động nhân ngày 1.6. Ảnh: CĐN
Công đoàn Tổng Công ty May Nhà Bè chuyển quà tặng cho con cán bộ công nhân viên, người lao động nhân ngày 1.6. Ảnh: CĐN
Lên top