Trên 30 LĐ Trạm cân Đại Yên bị nợ lương cả năm 2020: Chưa tìm ra giải pháp

Cán bộ, nhân viên Trạm cân Đại Yên hy vọng được truy lĩnh toàn bộ số lương nợ cả năm 2020 để có tiền trang trải và tiêu Tết, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được bất cứ đồng nào. Ảnh: Nguyễn Hùng
Cán bộ, nhân viên Trạm cân Đại Yên hy vọng được truy lĩnh toàn bộ số lương nợ cả năm 2020 để có tiền trang trải và tiêu Tết, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được bất cứ đồng nào. Ảnh: Nguyễn Hùng
Cán bộ, nhân viên Trạm cân Đại Yên hy vọng được truy lĩnh toàn bộ số lương nợ cả năm 2020 để có tiền trang trải và tiêu Tết, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được bất cứ đồng nào. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top