Trên 1,7 triệu lượt người cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số

Chuyên viên ngành BHXH hướng dẫn cài đặt VssID cho các đại biểu. Ảnh: Nam Dương
Chuyên viên ngành BHXH hướng dẫn cài đặt VssID cho các đại biểu. Ảnh: Nam Dương
Chuyên viên ngành BHXH hướng dẫn cài đặt VssID cho các đại biểu. Ảnh: Nam Dương
Lên top