Trên 1.500 việc làm đang chờ NLĐ vào cuối năm ở huyện vùng sâu Cà Mau

Nhà tuyển dụng tư vấn việc làm tại huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau (ảnh Trần Quốc)
Nhà tuyển dụng tư vấn việc làm tại huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau (ảnh Trần Quốc)
Nhà tuyển dụng tư vấn việc làm tại huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau (ảnh Trần Quốc)
Lên top