Trên 15 người chết/năm vì tai nạn lao động trong xây dựng