Trên 10.000 người lao động thực hiện "3 tại chỗ", chống dịch COVID-19

Công nhân Công ty TNHH Thực phẩm Asuzac, Khu Chế xuất Tân Thuận, TPHCM thực hiện "3 tại chỗ" để phòng chống dịch. Ảnh: Đức Long
Công nhân Công ty TNHH Thực phẩm Asuzac, Khu Chế xuất Tân Thuận, TPHCM thực hiện "3 tại chỗ" để phòng chống dịch. Ảnh: Đức Long
Công nhân Công ty TNHH Thực phẩm Asuzac, Khu Chế xuất Tân Thuận, TPHCM thực hiện "3 tại chỗ" để phòng chống dịch. Ảnh: Đức Long
Lên top