Trên 1000 đoàn viên Đan Phượng hiến máu tình nguyện năm 2021

Đoàn viên huyện Đan Phượng tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: CĐHN
Đoàn viên huyện Đan Phượng tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: CĐHN
Đoàn viên huyện Đan Phượng tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: CĐHN
Lên top