Trên 100 cán bộ Công đoàn Tổng Công ty Thương mại Hà Nội được tập huấn

Trên 100 cán bộ Công đoàn được tập huấn, nâng cao trình độ. Ảnh: CĐHN
Trên 100 cán bộ Công đoàn được tập huấn, nâng cao trình độ. Ảnh: CĐHN
Trên 100 cán bộ Công đoàn được tập huấn, nâng cao trình độ. Ảnh: CĐHN
Lên top