CTY CP GIÀY THUẬN THÀNH (TPHCM):

Trây ỳ gần 3 tỉ đồng tiền bảo hiểm

Hoạt động bình thường nhưng Cty CP giày Thuận Thành vẫn trây ỳ nợ BHXH. Ảnh: P.V
Hoạt động bình thường nhưng Cty CP giày Thuận Thành vẫn trây ỳ nợ BHXH. Ảnh: P.V