Trau dồi kiến thức để người lao động vững bước vào cách mạng 4.0

Người lao động tham gia chương trình “Tháng Công nhân 2018” do LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức. Ảnh: ĐT.
Người lao động tham gia chương trình “Tháng Công nhân 2018” do LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức. Ảnh: ĐT.
Người lao động tham gia chương trình “Tháng Công nhân 2018” do LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức. Ảnh: ĐT.
Lên top