Trao vốn "Đồng hành cùng người thầy"

Trao vốn "Đồng hành cùng người thầy" cho những thầy cô giáo có hoàn cảnh khó khăn tại hai huyện miền núi tỉnh Thừa Thiên-Huế. Ảnh: NĐT
Trao vốn "Đồng hành cùng người thầy" cho những thầy cô giáo có hoàn cảnh khó khăn tại hai huyện miền núi tỉnh Thừa Thiên-Huế. Ảnh: NĐT
Trao vốn "Đồng hành cùng người thầy" cho những thầy cô giáo có hoàn cảnh khó khăn tại hai huyện miền núi tỉnh Thừa Thiên-Huế. Ảnh: NĐT
Lên top