LĐLĐ tỉnh Ninh Bình:

Trao tiền hỗ xây nhà “Mái ấm công đoàn” cho 9 gia đình CNLĐ

Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình trao tiền hỗ trợ cho gia đình chị Hoàng Thị Hạnh. Ảnh: NT
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình trao tiền hỗ trợ cho gia đình chị Hoàng Thị Hạnh. Ảnh: NT
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình trao tiền hỗ trợ cho gia đình chị Hoàng Thị Hạnh. Ảnh: NT
Lên top