LĐLĐ tỉnh Ninh Bình:

Trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà "Mái ấm công đoàn"

Đại diện lãnh đạo LĐLD tỉnh Ninh Bình trao tiền hỗ trợ xây dựng "Mái ấm công đoàn cho gia đình chị Bùi Thị Hồng Thắm. Ảnh: NT
Đại diện lãnh đạo LĐLD tỉnh Ninh Bình trao tiền hỗ trợ xây dựng "Mái ấm công đoàn cho gia đình chị Bùi Thị Hồng Thắm. Ảnh: NT
Đại diện lãnh đạo LĐLD tỉnh Ninh Bình trao tiền hỗ trợ xây dựng "Mái ấm công đoàn cho gia đình chị Bùi Thị Hồng Thắm. Ảnh: NT
Lên top