Trao tiền hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân thiệt mạng do mưa lũ

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Trị đại diện cho Quỹ TLV Lao Động trao tiền hỗ trợ cho thân nhân các nạn nhân thiệt mạng do mưa lũ. Ảnh: Hưng Thơ
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Trị đại diện cho Quỹ TLV Lao Động trao tiền hỗ trợ cho thân nhân các nạn nhân thiệt mạng do mưa lũ. Ảnh: Hưng Thơ
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Trị đại diện cho Quỹ TLV Lao Động trao tiền hỗ trợ cho thân nhân các nạn nhân thiệt mạng do mưa lũ. Ảnh: Hưng Thơ
Lên top