Trao tặng vật tư y tế cho Tổng Công hội Vân Nam

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Lào Cai tặng vật tư y tế cho lãnh đạo Tổng Công hội tỉnh Vân Nam
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Lào Cai tặng vật tư y tế cho lãnh đạo Tổng Công hội tỉnh Vân Nam
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Lào Cai tặng vật tư y tế cho lãnh đạo Tổng Công hội tỉnh Vân Nam
Lên top