LĐLĐ tỉnh Bình Phước:

Trao tặng tivi cho hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số

Đồng chí  Mạc Đình Huấn – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao Tivi cho các hộ đồng bào nghèo.
Đồng chí Mạc Đình Huấn – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao Tivi cho các hộ đồng bào nghèo.
Đồng chí Mạc Đình Huấn – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao Tivi cho các hộ đồng bào nghèo.
Lên top