Trao tặng thùng giữ nhiệt cho chốt trực phòng, chống COVID-19

Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm  thăm và trao tặng thùng giữ nhiệt cho các chốt trực phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: CĐQ
Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm thăm và trao tặng thùng giữ nhiệt cho các chốt trực phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: CĐQ
Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm thăm và trao tặng thùng giữ nhiệt cho các chốt trực phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: CĐQ
Lên top