Trao tặng hơn 5.000 bánh xà phòng sát khuẩn cho học sinh miền núi

Lãnh đạo ngành giáo dục và Công đoàn ngành giáo dục Nghệ An trao tặng xà phòng sát khuẩn cho trường học miền núi Con Cuông. Ảnh: PV
Lãnh đạo ngành giáo dục và Công đoàn ngành giáo dục Nghệ An trao tặng xà phòng sát khuẩn cho trường học miền núi Con Cuông. Ảnh: PV
Lãnh đạo ngành giáo dục và Công đoàn ngành giáo dục Nghệ An trao tặng xà phòng sát khuẩn cho trường học miền núi Con Cuông. Ảnh: PV
Lên top