Trao tặng "Góc đoàn viên Công đoàn"

"Góc đoàn viên Công đoàn" tại Công ty TNHH MTV Công nghiệp Thương mại An Phú Châu. Ảnh Đức Long
"Góc đoàn viên Công đoàn" tại Công ty TNHH MTV Công nghiệp Thương mại An Phú Châu. Ảnh Đức Long
"Góc đoàn viên Công đoàn" tại Công ty TNHH MTV Công nghiệp Thương mại An Phú Châu. Ảnh Đức Long
Lên top