Trao tặng Bằng khen cho 3 cán bộ Trường Đại học Y khoa Vinh

Trao tặng Bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho 3 cá nhân xuất sắc của Trường Đại học Y khoa Vinh. Ảnh: TT
Trao tặng Bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho 3 cá nhân xuất sắc của Trường Đại học Y khoa Vinh. Ảnh: TT
Trao tặng Bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho 3 cá nhân xuất sắc của Trường Đại học Y khoa Vinh. Ảnh: TT
Lên top