Trao tặng 30 thùng đựng rác thải cho 2 khu công nghiệp An Hiệp và Giao Long

Trao tặng thùng đựng rác thải cho công nhân lao động. Ảnh: T.Q
Trao tặng thùng đựng rác thải cho công nhân lao động. Ảnh: T.Q
Trao tặng thùng đựng rác thải cho công nhân lao động. Ảnh: T.Q
Lên top