LĐLĐ huyện Hoa Lư (Ninh Bình):

Trao quyết định thành lập Công đoàn cơ sở và kết nạp 30 đoàn viên

Đại diện lãnh đạo LĐLĐ huyện Hoa Lư, trao Quyết định thành lập CĐCS cho Ban Chấp hành lâm thời Công ty TNHH Nhân Chính. Ảnh: NT
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ huyện Hoa Lư, trao Quyết định thành lập CĐCS cho Ban Chấp hành lâm thời Công ty TNHH Nhân Chính. Ảnh: NT
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ huyện Hoa Lư, trao Quyết định thành lập CĐCS cho Ban Chấp hành lâm thời Công ty TNHH Nhân Chính. Ảnh: NT
Lên top