Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trao Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ cho đồng chí Đặng Ngọc Tùng