CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG:

Trao quyền đổi mới an sinh xã hội

Trao giải thưởng ASSA 2019 cho các tổ chức thành viên. Ảnh: V.L
Trao giải thưởng ASSA 2019 cho các tổ chức thành viên. Ảnh: V.L
Trao giải thưởng ASSA 2019 cho các tổ chức thành viên. Ảnh: V.L
Lên top